Карта на сайта
Начало
Обучения
Ефективни продажби
Успешни продажби в Ключови клиенти
Продажби по телефона
Презентационни и комуникационни умения
Основи на Мърчaндайзинга
Бизнес етикет и протокол
Управление на времето
Обучение на вътрешнофирмени обучители
Ефективна Комуникация и Работа в екип
Тийм билдинг (team building)
Ефективно поведение пред медиите
Групова търговия
Сайтове за колективно пазаруване
Оферти за сайтове за колективни покупки
Консултация по изграждането на сайт за колективно пазаруване
Изграждане на сайт за колективни покупки
Купи скрипт на сайт за колективни покупки
Каталог на сайтове за колективни покупки
  Предложете оферта за групово пазаруване
  Изкупуване на сайтове за групово пазаруване
Консултации  
Изграждане на нови търговски екипи
Външен търговски мениджмънт
Екип
Клиенти
Партньори
Дизайн
Контакт

 

 

2011-2021 © Sales-Experts.eu