Бизнес етикет и протокол

Обученията и консултациите в областта на Бизнес Етиката, Протокола и Етикета имат за цел да се изяснят спецификите на бизнес-комуникацията, етикета и протоколното поведение при различни ситуации, както по време на срещите с различни международни бизнес партньори, така и при чисто протоколните мероприятия с международно участие. Разглеждат се правилата за делово облекло, размяна на визитни картички, правилата за водене на разговор, поведението по време на официални събития и по време на официални обеди, вечери, коктейли. Участниците се запознават с редица специфики на международната и бизнес комуникация.

Освен теоретична част, обучението се състои и от обширна практическа част, в която участниците трябва сами да упражняват гореспоменатото. Това им дава възможност приложат наученото по време на обучението. Представянето им се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1
Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Често допускани грешки. Невербална комуникация, език на тялото – разбиране и влияние.

Модул 2
Делови етикет и етика. Протокол – неформална комуникация и поведение при официални срещи, фирмени мероприятия и други.

Модул 3
Специфики на представянето и запознаването при бизнес и официални събития.

Модул 4
Правила и поведение при вечери, коктейли, фирмени партита и други.

Модул 5
Практическо упражнение - "Заповядайте на масата". (Заснемане с камера, анализ)

Модул 6
Облекло – костюмът на деловитостта.

Модул 7
Международни бизнес отношения. Специфики в комуникацията с различни националности.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu