Обучения и семинари

Sales Experts е специализирана във вътрешно фирмени обучения. Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Всяка програма за тренинг е индивидуална и обикновено е комбинация от няколко основни.

Ефективни продажби

Обучението усъвършенства търговските умения, представя принципите на подготовка и извършване на успешна продажба, развива ориентирано към клиента поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му, предлага стратегии за проучване на пазара и за работа с трудни клиенти.

Програма
Успешни продажби в Ключови клиенти ("Key Accounts")

Обучението усъвършенства търговските умения на мениджърите и консултантите, отговарящи за ключови клиенти, също уменията им за презентиране на продукти, развива ориентирано към ключовия клиент поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му.

Програма
Продажби по телефона

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, умело задаване на въпроси, умения за презентация пред клиенти по телефона.

Програма
Презентационни и комуникационни умения

Цел на обучението е да се научим да планираме и провеждаме успешни презентации, правилно да структурираме съдържанието им, да следим и да управляваме вниманието на аудиторията, да се научим правилно да работим с визуализиращи средства. Представят се основните принципи на междуличностната комуникация, развиват се умения за работа с различни типове аудитории и за справяне със сценична треска.

Програма
Основи на Мърчандайзинга

Обучението развива уменията на търговските представители и мърчандайзерите за подобряване на мърчандайзинга в търговските обекти. Научават ефективните начини на подреждане на продуктите, определянето на ефективните запаси от продукти, успешното осъществяване на промоции.

Програма
Бизнес етикет и протокол

Обученията и консултациите в областта на Бизнес Етиката, Протокола и Етикета имат за цел да се изяснят спецификите на бизнес-комуникацията, етикета и протоколното поведение при различни ситуации, както по време на срещите с различни международни бизнес партньори, така и при чисто протоколните мероприятия с международно участие. Разглеждат се правилата за делово облекло, размяна на визитни картички, правилата за водене на разговор, поведението по време на официални събития и по време на официални обеди, вечери, коктейли. Участниците се запознават с редица специфики на международната и бизнес комуникация.

Програма
Управление на времето

Семинарът има за цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и мястото му в структурата "време и работа", да локализира причините за неефикасността на работата, да изгради усет за "изяждащите времето" - фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оцени задачите и да постави приоритети. Запознава със спестяващи време техники на работа, с техники на анализ и вземане на решения, както и с такива за планиране на личните цели и задачи. Обсъждат се и се разработват конкретни мерки за преодоляване на проблемите във "времето и работата".

Програма
Обучение на вътрешнофирмени обучители ("Train the trainer")

Курсът "Обучение на обучители" се провежда в рамките на 4 дни. Целта му е да научи бъдещите вътрешнофирмени лектори успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност. Курсът се състои от две части – теоретична и практическа, като целта на тези практически упражнения е участниците да приложат научената теория на практика още в рамките на курса, у тях да се създаде увереност в работата с аудитория, умения за работа с технически помагала, добро усещане за време, успешно планиране на елементите на даден семинар, управление на критични фази в обучението.

Програма
Ефективна комуникация и работа в екип

Изграждане на умения за ефективна комуникация в работна среда, обратна връзка, изграждане на екип - общуване, доверие и усъвършенстване на работата в екип.

Програма
Тийм билдинг (team building)

На организирането на тим билдинг през последните години се гледа по един определен начин, а именно като на събирането на хората от цялата фирма с цел сплотяването им чрез малко спорт, малко забавление и много храна и алкохол. Това е шега, разбира се, но така или иначе именно това е начинът, по който се случват нещата най-често. Може ли да има и друг начин?

Програма
Поведение пред медиите и други публични изяви

Целта на обучението е да запознае участниците със спецификата на общуване с медиите и да ги подготви за успешни медийни и други публични изяви като речи, дискусии и др.

Програма
Уъркшоп за визуализиране на идеи

Имате оригинални идеи, но не знаете как да ги представите по завладяващ начин? Искате да превърнете скучната ежедневна материя в забавна и запомняща се история? Омръзна ви от Power Point и слайдовете преливащи от текст? Тогава този уъркшоп е за Вас.

Програма

2011-2021 © Sales-Experts.eu