Ефективни продажби

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на пазара, работа с трудни клиенти, умения за презентация пред клиенти.

Освен теоретична част, обучението се състои и от обширна практическа част, в която участниците трябва сами да упражняват гореспоменатото. Това им дава възможност приложат наученото по време на обучението. Представянето им се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1
Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка.

Вербална и невербална комуникация, език на тялото – разбиране и влияние. Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с “трудни” хора.

НЛП техники в преговорите и продажбите. Детектор на лъжата.

Модул 2
Как да привличаме повече клиенти. Намиране на потенциални клиенти. Източници за намиране на нови клиенти.

Делови гардероб. Поведение по телефона. Стил и ниво на езика.

Дефиниране на лични цели. Определяне на приоритети. Планиране на работата и срещите. Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията.

АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 3
Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето. Харвардска концепция.

Основни стъпки на продажбата. Убеждаване и продажба от гледна точка на клиента. Модел за анализ на преговорите.

Подготовка, сключване на сделки и изпълнение. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

Модул 4
Справяне с възражения. Процес на убеждаване. Делово общуване. Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

Модул 5
Приключване на продажбата. Техники на приключване. Сигнали за готовност за покупка. Психологически аспекти.

Обработка на оплаквания и рекламации.

Модул 6
Основи на мърчандайзинга.

Кръстосани продажби.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu