Презентационни и комуникационни умения

Обучението е предназначено за специалисти и служители, в чиято ежедневна работа се налага да правят презентации и комуникират активно с клиенти. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация, какви са основните елементи в съдържанието и как да се преборят със сценичната треска.

Освен теоретична част, обучението се състои и от обширна практическа част, в която участниците трябва сами да упражняват гореспоменатото. Това им дава възможност приложат наученото по време на обучението. Представянето им се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1 - Основи на комуникацията
Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Активно слушане. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка.

Модул 2 - Подготовка на презентацията
Анализ, цели и структура. Кой от какво се интересува? Анализ на публиката. Видове аудитория и нейната динамика.

Планиране на времето. Планиране и структуриране на съдържанието, подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект. Планиране на срещата. Планиране на отделните етапи.

Модул 3 – Изработване на визуалните средства
Правила за оформяне. Слайдове, флип-чарт и др. Работа с визуални помощни средства. Управляване на вниманието.

Модул 4 - Личното поведение
Език на тялото: позиция, жестове, контакт с очи, глас – как да се справяме с нервността?

Ползата от сценичната треска. Стратегии за критичните моменти. Как управляваме деликатните моменти и вниманието? Как да се справяме с “аварии”.

Пречещи фактори. Трудни участници на срещата / презентацията. Справяне с въпроси и възражения. Оценка и анализ на презентацията и срещата.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu