Управление на времето

Семинарът има за цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и структурата на „време и работа”. Да локализират на пречките, за да се работи ефективно и ефикасно. Да идентифицират „изяждащите времето” - фактори (в ежедневието, в личния и професионалния живот), както и да оценят задачите и да поставят приоритети, така че да се научат успешно да определят степента на важност на всяка задача. Анализ на задачите по спешност и важност. Запознава със спестяващи време техники на работа, с техники на анализ и вземане на решения, с техники за планиране на личните цели и задачи. Разработване на конкретни мерки за преодоляване на проблемите в работата и времето.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1
Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Активно слушане. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация, език на тялото.

Модул 2
Феноменът време. Какво се разбира под управление на времето? Осъзнаване на собствения стил на работа.

Модул 3
Локализиране на пречките, за да се работи ефективно. Защо имаме проблеми с времето? Тестване и анализ на индивидуалното управление на времето. Усет за „изяждащите времето” – причини.

Модул 4
Възникване и намаляване на стреса. Управление на стреса, превантивни мерки. Професионални и лични цели. Задачи. Определяне на приоритети.

Модул 5
Планиране на работата и срещите – условие за добро управление на времето. Запознаване със спестяващи време техники на работа, за анализ на проблемите, вземане на решения и планиране. АВС – анализ.

Модул 6
Умението да делегираме. Разработване на конкретни мерки за преодоляване на проблемите в работата и времето.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu